Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Anunțuri

În rezultatul evaluării probei scrise pentru funcţia de specialist superior, Secția juridică , candidatul nu a promovat proba. 03 martie 2017Read more

În rezultatul examinării dosarelor de concurs, pentru ocuparea funcţiilor publice de specialist superior, Secția juridică , la concurs a fost admis candidatul - Cașcaval Corneliu. Proba scrisă va...Read more

Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Direcţia inspecţie 1. Inspector principal – (2 unități); 2. Inspector superior - (2 unități);...Read more

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, Direcția inspecție, învingător al concursului se consideră dna Zeamă Jana. 14.02.2017Read more

În scopul asigurării transparenței în evaluarea instituțiilor de învățământ general, punerii în aplicare a art. 47 din Codul educației, precum și a altor acte normative în vigoare, Inspectoratul...Read more

Inspectoratul Şcolar Național anunță: În rezultatul evaluării probelor scrise, la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector superior , Direcția acreditare a fost admis...Read more

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de : Inspector principal, Direcţia Inspecție, la concurs au fost admiși candidații: Șevciuc Maria și Negură Aliona ;...Read more

Inspectoratul Școlar Național în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ginta Latină” din Chișinău organizează, la data de 02 februarie 2017, ora 14:30, în holul IȘN, Chișinău, str. Alecu Russo, 1, et. 11,...Read more

Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Direcţia inspecţie 1. Inspector principal (1 unitate); 2. Inspector superior (2 unități); 3...Read more

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul pentru ocuparea funcţiei publice de Șef adjunct direcție, Direcția analiză și monitorizare, învingător al concursului se consideră dna...Read more

În rezultatul evaluării probei scrise, la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef adjunct direcție, Direcția analiză și monitorizare, au fost admişi candidații – Popa Dorin și...Read more

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de șef adjunct direcție , Direcţia analiză și monitorizare, la concurs au fost admiși candidații Ciobanu Mariana, Popa...Read more

Întru respectarea prevederilor art. 47, alin.(1) și (2) al Codului educației nr. 152 din 17.07.2014, și în vederea realizării atribuției Inspectoratului Școlar Național, cu privire la monitorizarea...Read more

Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Direcţia analiză şi monitorizare 1. Şef adjunct direcţie (1 unitate); Direcţia finanţe 2. Specialist...Read more

Ministerul Educației propune spre consultări publice următoarele proiecte de documente: Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul general ; Metodologia de evaluare a cadrelor de...Read more

Pages