Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Anunț cu privire la publicarea graficelor inspecțiilor frontale ale instituțiilor de învățământ general

Întru respectarea prevederilor  art. 47, alin.(1) și (2) al Codului educației nr. 152 din 17.07.2014, și în vederea realizării atribuției Inspectoratului Școlar Național, cu privire la monitorizarea activității de evaluare și inspecție realizată de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului, cât și respectarea prevederilor Procedurii de raportare despre activitatea instituției de învățământ general (cap. III, pct. 3.2), aprobată prin Dispoziția Ministerul Educației nr. 475 din 10.10.2016, Inspectoratul Școlar Național anunță despre publicarea Graficului inspecțiilor frontale ale instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2016 – 2017 și a Graficului de perspectivă al inspecției frontale a instituțiilor de învățământ general pentru 5 ani (2016 - 2021) pe site-ul IȘN, meniul Instituții de învățământ,  submeniul Registrul inspecțiilor școlare

Rapoartele de evaluare ale instituțiilor de învățământ general realizate, urmează a fi publicate pe site-ul IȘN, meniul Instituții de învățământ,  submeniul Rapoarte de evaluare, cât și pe paginile web oficiale ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

 

22.11.2016