Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Atenție, concurs!

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Inspectoratul Şcolar Naţional anunţă următoarele:

  • pentru funcţiile publice vacante de şef  direcţie, Direcţia finanţe – contabil şef şi inspector principal, Direcţia acreditare nu au fost depuse dosare în termenul stabilit şi concursul se prelungeşte pînă la 15 aprilie 2016;
  • pentru funcţiile publice vacante de şef direcţie şi şef adjunct direcţie, Direcţia analiză şi monitorizare şi şef direcţie, Direcţia acreditare au depus dosarul doar cîte un singur candidat, concursul se prelungeşte pînă la 15 aprilie 2016;
  • pentru funcţia publică de inspector principal, Direcţia inspecţie după examinarea dosarelor la concurs a fost admis doar un singur candidat, concursul se prelungeşte pînă la 15 aprilie 2016.

29.03.2016