Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Atenție, concurs!

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Şef direcţie în cadrul direcţiei generale, Direcţia acreditare la concurs au fost admişi candidaţii – Certan Ana şi Burlacu Sergiu.

 

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Şef direcţie, Direcţia analiză şi monitorizare la concurs a fost admis candidatul – Duca Diana.

 

Proba scrisă se va desfăşura joi, 21 aprilie 2016, ora 13:30, Inspectoratul Şcolar Naţional str. Alecu Russo nr. 1, et. 11, bir. 1101.

 

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal, Direcţia inspecţie la concurs au fost admişi candidaţii – Certan Ana şi Iachimovschi Nadejda.

Proba scrisă se va desfăşura vineri, 22 aprilie 2016, ora 10:00, Inspectoratul Şcolar Naţional str. Alecu Russo nr. 1, et. 11, bir. 1101.

 

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Şef adjunct direcţie, Direcţia analiză şi monitorizare şi Inspector principal, Direcţia acreditare candidaţii nu au întrunit cerinţele Regulamentului de concurs.

19.04.2016