Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Atenție, concurs!

Din motiv că la următoarele funcții publice vacante:

Șef direcție, Direcția generală inspecție și acreditare;

Șef adjunct direcție, Direcția generală inspecție și acreditare;

Șef direcție în cadrul direcției generale, Direcția acreditare;

Șef adjunct, Direcția analiză şi monitorizare;

Şef direcţie, contabil şef, Direcţia finanţe;

Specialist superior, Direcţia finanțe;

Specialist, Direcţia finanțe;

nu a fost depus nici un dosar, se prelungeşte perioada de depunere a dosarelor de concurs pînă la 20 iunie 2016.

În legătură cu depunerea a cîte un singur dosar, se prelungeşte perioada de depunere a dosarelor de concurs pînă la 20 iunie 2016, pentru următoarele funcții publice vacante:

Inspector, Direcția Inspecție;

Specialist superior, Direcţia analiză şi monitorizare.

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector superior, Direcţia inspecție, la concurs au fost admiși candidații: Ciobanu Mariana și Negură Aliona.

În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal, Direcția acreditare, la concurs au fost admiși candidații Bargan Violina și Roșca Ana.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 08 iunie 2016, ora 09:00, Inspectoratul Şcolar Naţional, Chișinău, str. Alecu Russo, nr 1, et 11, bir. 1102.

03.06.2016