Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

AVIZ privind desfășurarea şedinţei de dezbatere publică

AVIZ

privind desfășurarea şedinţei de dezbatere publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea de funcționare și acreditare a instituțiilor de învățământ general

Inspectoratul Școlar Național, anunță despre organizarea suplimentară a ședinței de examinare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea de funcționare și acreditare a instituțiilor de învățământ general, care va avea loc joi, 06 iulie 2017, ora 9:00, în sala de ședințe a IȘN, la adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 1, et. 11.

Setul de materiale referitor la proiectul de document supus consultării publice (proiectul Hotărârii Guvernului, Nota de argumentare (informativă), Analiza impactului de reglementare, Tabelul divergențelor și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de document) sunt disponibile pe pagina web oficială a IȘN: www.isn.edu.md la directoriul Despre noi, secțiunea Transparență decizională.

Propuneri asupra proiectului Regulamentului supus consultărilor publice le puteți expedia până la data de 06.07.2017, la adresa de email: inspectorat@edu.md

29.06.2017