Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Circulare

 

43/13 din 19.03.2018 ref. la Nota informativă cu privire la monitorizarea implementării planurilor de remediere și îmbunătățire a calității

07/13 din 16.01.2018 ref. la Nota informativă cu privire la monitorizarea implementării planurilor de remediere și îmbunătățire a calității

178/13 din 12.10.2017 ref. la Nota informativă cu privire la monitorizarea de către OLSDÎ a implementării planurilor de remediere și îmbunătățire a calității, realizate de către instituțiile de învățământ general vizitate de către IȘN în perioada 02-17 mai 2017

108/13 din 06.06.2017 ref. la Nota informativă cu privire la monitorizarea de către OLSDÎ a implementării planurilor de remediere și îmbunătățire a calității, realizate de către instituțiile de învățământ general vizitate de către IȘN în perioada 07-28 februarie 2017 

95/13 din 15.05.2017 ref. la Nota informativă cu privire la monitorizarea de către OLSDÎ a implementării planurilor de remediere și îmbunătățire a calității, realizate de către instituțiile de învățământ general vizitate în perioada 29.11-14.12.2016

 

12/15 din 19.02.2016 ref. la identificarea posibilității de creare a paginilor web pentru instituțiile de învățământ general

 

13/15 din 19.02.2016 ref. la prezentarea informației cu privire la activitatea de inspecție și evaluare

 

82/15 din 15.07.2016 ref. la consultarea opiniei actanților educaționali cu privire la Proiectul Regulamentului privind funcționarea și organizarea Consiliului de etică al IȘN

 

103/13 din 06.09.2016 ref. la consultarea opiniei actanților educaționali cu privire la Proiectul Procedurii de raportare despre activitatea instituției de învățământ general

 

117/13 din 12.10.2016 ref. la prezentarea informației privind implementarea Codului de etică al cadrului didactic de către OLSDÎ

 

120/13 din 18.10.2016 ref. la solicitarea către OLSDÎ a informației cu privire la Graficele inspecțiilor frontale pentru anul de studii 2016-2017 și pentru următorii 5 ani

 

135/13 din 31.10.2016 ref. la consultarea opiniei actanților educaționali cu privire la Proiectul Regulamentului-tip privind funcționarea și organizarea Consiliului de etică al instituției de învățământ general 

 

155/13 din 22.11.2016 ref. la informare despre publicarea Graficelor inspecțiilor frontale ale instituțiilor de învățământ general