Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Concurs municipal de arte plastice

Inspectoratul Școlar Național în colaborare cu Direcția Generală Educație Tineret și Sport Chișinău, IP LTPA „Ion și Doina Aldea - Teodorovici” și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță despre desfășurarea Concursului Municipal de Arte Plastice „Vine Crăciunul și pace în inimi din ceruri coboară … ” aflat la ediția a VI-a.

Concursul este destinat tinerilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din Chișinău și are drept scop stimularea creativităţii elevilor, valorificarea potenţialului lor artistic, prin aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice.

Proiectul cuprinde următoarele secţiuni:

A.    Grafică (tehnici diverse);

B.     Pictură (tehnici diverse).

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

I – 7-10 ani

II - 11-16 ani

III - 17-19 ani

Lucrările vor fi prezentate la IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” până la data de 10 decembrie 2017.

Adresa liceului: str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici, nr. 13, Chișinău.

Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 10.12-19.12,  ţinându-se cont de categoriile de vârstă și de criteriile de evaluare indicate în regulament.

Pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune se vor acorda:

ü  diplome și premii pentru elevii învingători;

ü  diplome de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare;

Lucrările câștigătoare vor fi expuse în cadrul vernisajului inaugurat la 21 decembrie 2017 în incinta Inspectoratului Școlar Național (str. A. Russo, 1, et.11).

Perioada de desfăşurare a expoziției: 21 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.

Important: Lucrările înscrise în concurs nu se restituie!

PERSOANA DE CONTACT:

Director adjunct, IP LTPA „Ion și Doina Aldea - Teodorovici”, Lily Prisăcaru
telefon: 022745747 / 069444036;
email: lily_prisacaru@yahoo.com

Regulamentul și alte detalii despre concurs pot fi accesate aici și aici.