Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Consiliul de etică al IȘN

Plan de activitate al Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național pentru anul 2018

 

 

Raport de activitate al Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național pentru anul 2017

 

Notă informativă privind faptele sesizate și examinate în cadrul Consiliilor de etică a organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și ale instituțiilor de învățământ general din fiecare unitate administrativ-teritorială 

 

Procedura de depunere și analiză a sesizărilor adresate Consiliului de etică al instituției de învățământ general (suport informațional) 

 

Planul de activitate al Consiliului de etică al instituției de învățământ general (model propus de către IȘN)

 

Planul de activitate al Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național pentru anul 2017

 

Raportul de activitate al Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național pentru anul 2016

 

Ordinul ME nr. 1095 din 30 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general

 

Ordinul IȘN nr. 42 din 30 septembrie 2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național

 

Date de contact ale Consiliului de etică al Inspectoratului Școlar Național

 

 Date de contact ale Consiliilor de etică din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului