Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Metodologiile de evaluare a cadrelor didactice și de conducere au fost supuse consultărilor publice

Published on: Thu, 01/21/2016 - 15:04

În data de 20 ianuarie 2016, Ministerul Educației a propus spre consultări publice proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învăţămîntul primar și secundar și cel al Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din învățămîntul primar și secundar, documente elaborate în temeiul prevederilor Codului educației și pentru realizarea atribuțiilor Inspectoratului Şcolar Naţional (Hotărîrea Guvernului Nr. 898 din 27.10.2014, cu privire la Inspectoratul Școlar Național).

Metodologiile au fost elaborate cu suportul Fundației Soros - Moldova în cadrul Proiectului „Educația în Republica Moldova - competențe pentru prezent și viitor”.

Aceste documente vin să reglementeze evaluarea atît internă, cît și externă a cadrelor didactice și de conducere din învățămîntul primar și secundar, cu impact asupra îmbunătățirii performanței academice.

 

În acest context, îndemnăm actanții educaționali să acceseze proiectele supuse discuțiilor publice, pe portalul www.particip.gov.md și să vină cu propuneri pînă la data de 02 februarie 2016.

21 ianuarie 2016