Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Misiunea şi Profilul instituției

      VIZIUNEA

 

Inspectoratul Școlar Național va asigura calitatea educaţiei în învăţămîntul general prin promovarea bunelor practici şi construirea mecanismelor valide de evaluare a resurselor umane, monitorizarea calităţii educaţiei în instituţiile de învăţămînt general, sporirea transparenţei acestui proces şi a responsabilităţii sociale a membrilor comunităţii academice.

 

 MISIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR NAȚIONAL

 

Inspectoratul Şcolar Național este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Educației al Republicii Moldova, responsabilă de evaluarea învățămîntului general, de acreditarea instituțiilor și are misiunea de a contribui la asigurarea calității în învățămînt prin promovarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul învățămîntului general.

 

        VALORI FUNDAMENTALE

 

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Național îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii

 • imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 • responsabilitate morală, socială şi profesională;
 • integritate morală şi profesională;
 • confidenţialitate;
 • activitate în interesul public;
 • respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
 • respectarea autonomiei personale;
 • onestitate şi corectitudine intelectuală;
 • respect şi toleranţă;
 • autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 • interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 • respingerea conduitelor didactice inadecvate;
 • implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţămînt preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează.