Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Protecția copilului față de violență în instituția de învățământ - un deziderat al educației de calitate

Published on: Tue, 12/19/2017 - 18:47

Astăzi, 19 decembrie 2017, angajații Inspectoratului Școlar Național au beneficiat de un atelier de lucru cu privire la implementarea Cadrului normativ și metodologic privind protecția copilului față de violență în instituția de învățământ. 

Iosif Moldovanu, expert în domeniul drepturilor copilului, a vorbit despre Protecția copilului față de violență în instituția de învățământ. Formarea vine să contribuie atât la dezvoltarea personală cât și profesională a echipei IȘN în activitatea de zi cu zi și în special în procesul de monitorizare a activității instituțiilor de învățământ general.

Totodată, expertul ne-a prezentat materialele informative din domeniu elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova și organizația „Salvați copiii” și publicate cu susținerea Institutului UNESCO pentru tehnologii informaționale în educație.

 

Ana Vivdici, director al IȘN a menționat că instruirea responsabililor de educație și a evaluatorilor/inspectorilor școlari privind implementarea adecvată a prevederilor cadrului normativ care vizează protecția copilului față de violență rămâne o prioritate pentru asigurarea mediului protectiv școlar. „Avem nevoie de cadre care știu să prevină comportamente indezirabile, să gestioneze conflictele inter și intra personale, să ofere dragoste, înțelegere, sprijin, toleranță și acceptare. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova are experiența necesară pentru consolidarea capacităților resurselor umane din sistemul educațional.” a punctat Ana Vivdici. 

19.12.2017