Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Recomandări privind procedura aplicării sancțiunilor disciplinare de către conducătorii instituțiilor de învățământ general

Inspectoratul Școlar Național propune spre informare și aplicare Recomandările privind procedura aplicării sancțiunilor disciplinare de către conducătorii instituțiilor de învățământ general - suport informațional care vine în sprijinul instituțiilor de învățământ general.

 

Recomandările au fost elaborate în baza prevederilor Codului de etică al cadrului didactic și a Codului muncii, în scopul eficientizării activității Consiliilor de etică ale instituțiilor de învățământ general privind examinarea și soluționarea cazurilor de încălcare a prevederilor Codului de etică al cadrului didactic.

 

07 septembrie 2017