Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Registrul inspecțiilor școlare

Pornind de la rezultatele Studiului privind activitatea de inspecţie şi evaluare realizată de organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, Raportului de stare a sistemului de învățământ general în anul de studii 2015 - 2016, implementarea Procedurii de publicare a Raportului de activitate a instituţiei de învăţământ general şi a Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, Inspectoratul Şcolar Naţional îşi propune să elaboreze mecanisme valide de monitorizare a calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ general, evaluare a resurselor umane, sporire a transparenţei acestui proces şi a responsabilităţii membrilor comunităţii educaţionale.

Pe parcursul anului 2017, Inspectoratul Şcolar Naţional va desfăşura vizite de monitorizare şi inspectare în circa 100 de instituţii de învăţământ general din ţară şi 10 organe locale de specialitate în domeniul învăţământului. Inspecţiile vor fi efectuate de către grupuri de lucru constituite din angajaţii Direcţiei Generale Inspecţie şi Acreditare a Inspectoratului Şcolar Naţional (în cazul instituţiilor - şi cu participarea specialiştilor din OLSDÎ), în conformitate cu ordinele emise de Inspectoratul Şcolar Naţional.

Graficele de monitorizare a instituțiilor de învățământ general şi a organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, elaborate de Inspectoratul Şcolar Naţional, în conformitate cu obiectivele şi criteriile de selectare a eşantionului, vor fi publicate lunar, anterior vizitelor pe site-ul IȘN, la rubrica Instituții de învățământ, directoriul Registrul inspecțiilor școlare.

Eşantionul vizitelor de monitorizare poate fi extins în proporţie de 10% din numărul total de instituţii pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în dependenţă de situaţia atestată. Graficele reflectă realizarea atribuțiilor Inspectoratului Şcolar Naţional și pot fi revizuite/modificate la inițiativa IȘN sau/și la solicitarea Ministerului Educației.

 

Ordinele de aprobare a Rapoartelor de evaluare per instituție și Raportul final vor fi plasate pe pagina web oficială a Inspectoratului Şcolar Naţional, publicarea având drept scop asigurarea transparenţei şi informarea publicului larg despre perioada şi rezultatele evaluării, punctele forte și ariile de îmbunătățire, calitatea serviciilor educaționale oferite de către instituțiile de învățământ general, precum şi consolidarea colaborării dintre beneficiarii de educaţie, pe de o parte, şi furnizorii de educaţie, pe de altă parte.