Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Transparență vizând activitatea fiecărei instituții de învățământ general din țară

Inspectoratul Școlar Național a diseminat formularele Raportului de activitate al instituției de învățământ general pentru anul școlar 2017-2018, pentru:

  • instituțiile de educație timpurie;
  • instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și special;
  • centrele/palatele și casele de creație.

Conform Procedurii de publicare a Raportului de activitate al instituției de învățământ general, anexă a CME nr. 530 din 24.05.2016, organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor asigura publicarea pe paginile web oficiale până la 01.08.2018.

Totodată menționăm că este în proces de elaborare formularul Raportului de activitate al școlii de sport.

Formularele pot fi accesate la categoria Cadrul legislativ/Acte normative/Documente elaborate.